Junior Webmaster Camp ๑๑

“ศึกมนตรา
แก้ปัญหาโรงเรียน”

วันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๒

JWC คืออะไร?

JWC คืออะไร

JWC หรือ Junior Webmaster Camp คือค่ายที่จัดขึ้นโดยชมรมเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทยในความดูแลของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้มาสัมผัสการทำงานในวงการดิจิทัล ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ การเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์, การออกแบบเว็บไซต์, การตลาดบนเว็บไซต์ และการพัฒนาเว็บไซต์ โดยจะได้รับการเวิร์คช็อปสุดเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญในวงการดิจิตอลแต่ละสาขา รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำเว็บไซต์จริงในเวลา 3 วัน 2 คืน

candle candle candle candle skull

เลือกสาขา

ตารางเวลา

timeline-register

รับสมัคร
๑ - ๒๐ มีนาคม

timeline-announce

ประกาศผล
๒๕ มีนาคม

timeline-confirm

ยืนยันสิทธิ์
๒๕ - ๒๗ มีนาคม

timeline-camp

วันค่าย
๖ - ๘ เมษายน

สถานที่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การเดินทาง

  • รถประจำทางที่ผ่าน สาย 51, 52, 150, 356, ปอ.150, ปอ.166
  • รถตู้ อนุสาวรีย์-ปากเกร็ด, มีนบุรี-ปากเกร็ด, ม.รามคำแหง-ปากเกร็ด, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต-ปากเกร็ด

ถาม - ตอบ

  • เข้าได้! เพราะค่ายของเรามีถึง ๔ สาขา ทั้ง CONTENT (สายเขียน), DESIGN (สายวาด), MARKETING (สายหาเงิน) และ PROGRAMMING (สายเขียนโค้ด) ขอแค่สนใจในสาขาใดสาขาหนึ่งก็สมัครได้แล้ว

  • รับสมัครเด็กมัธยมทั้งหมด ๔๘ คน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๔ สาขา ได้แก่ CONTENT, DESIGN, MARKETING และ PROGRAMMING สาขาละ ๑๒ คน ผ่านการตอบคำถามคัดเลือก ซึ่งสามารถเลือกสมัครได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น

  • ได้แน่นอน เราเปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่ชั้นม.๓ -ขึ้น ม.๔ ไปจนถึงม.๖ ขึ้นปี๑. หรือเทียบเท่า

  • ค่าย JWC เป็นค่ายค้างคืน เป็นเวลา ๒ คืน

  • ค่าย JWC ไม่มีค่าใช้จ่ายในการมาเข้าค่าย แต่จะมีการเก็บค่ามัดจำในช่วงยืนยันสิทธิเป็นจำนวน 300 บาท และจะคืนค่ามัดจำให้น้องๆหลังจบค่าย

  • เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้สมัครค่ายจะมาค่ายจริง แต่เราจะคืนเงินให้หลังจบค่าย!

  • ไม่ได้ เนื่องจากค่ายของเราใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลักในการเก็บข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับผู้สมัคร แอบใบ้ว่าเมื่อติดค่ายแล้วจะมีการดึงเข้ากลุ่มลับของชาวจอมเวทแห่ง JWC ด้วย!

ติดต่อเรา

สนับสนุนโดย

ร่วมประชาสัมพันธ์ค่ายของเรา

จัดโดย

ywc16 twa